“We nemen geen mensen aan om fietsen te verhuren , we verhuren fietsen om mensen aan te nemen.”

SocialBike is een sociale onderneming die zich beschikbaar stelt voor mensen met een kloof naar de arbeidsmarkt. De kloof kan verschillende oorzaken hebben, mensen kunnen als vluchteling in Nederland terecht gekomen zijn of zijn simpelweg het slachtoffer van omstandigheden hier in Nederland.

Missie & Visie

SocialBike heeft als missie om de potentie te benutten die in iedereen schuilt. Om dat te kunnen realiseren, hebben wij een organisatiestructuur waarin wij de potentie van ons personeel exploreren en stimuleren. Dit kan resulteren in een functie als reparatiemedewerker en ook tot een leidinggevende functie. Het kan ook voorkomen dat we iemand begeleiden naar scholing en een werkplek buiten onze onderneming, als zij hun potentie hebben ontdekt.

De taalontwikkeling heeft een aspect van het verwerven van de vaardigheden voor het inburgeringsexamen maar met een sterk duaal karakter en is sterk gekoppeld aan het aanleren van het vakjargon en van een aantal vakgerichte vaardigheden. Om het taalaspect te waarborgen wordt de taalontwikkeling verzorgd door Steun4Taal, dat gespecialiseerd is in inburgeringstrajecten en Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Wij denken dat veel mensen sterk gebaat zijn bij een leersituatie waarin ze praktisch bezig kunnen zijn, werkend met hun handen en gericht op hun toekomst. Laagdrempeligheid is belangrijk, omdat ingewikkelde structuren mensen kunnen afschrikken om actief te worden in de Nederlandse samenleving. Het is juist de bedoeling om mensen te stimuleren. Ervaring op de Nederlandse werkvloer zorgt daarnaast voor minder beperkingen of obstakels in de verdere loopbaan.

Fiets nodig?

Wij verhuren fietsen en verzorgen ook het onderhoud. Mocht er onverhoopt iets gebeuren met uw fiets, dan zorgen wij ervoor dat u binnen enkele uren bent voorzien van een goed werkende fiets.

 

In geval van diefstal geven wij dezelfde snelle service.

SocialBike een bewuste keuze!

Socialbike is een onderneming met een groot social return.
Dat wil zeggen dat:

  • de onderneming een kweekvijver voor het ontwikkelen van vaardigheden en groei is

  • wij mensen bij elkaar brengen uit elke laag van de maatschappij

  • wij mensen kansen bieden, die in het regulieren bedrijfsleven niet kunnen worden gegeven

  • wij taalontwikkeling koppelen aan arbeidskansen

Contactgevens

m: info@socialbike.world t: 085-0608686

Contactformulier